Leverantörer av glidgjutningsmaterial

Här är en lista med leverantörer och deras märke på glidgjutningmassan:

Nordiska skorstensprodukter
Keramex skorstensmassa gör att otäta kanaler åter blir rök- och gastäta. Genom att en behandlad kanal får slätare väggar, minskar även risken för sotavlagringar. Keramex har extremt god vidhäftning på smutsiga ytor och tål höga temperaturer. Keramex skorstensmassa är typgodkänd och kan även användas för renovering av kakelugnar. Innehåll 25 kg/säck.
www.nspab.se

Soliduct och Westaflex
Keramisk massa som skapar ett nytt tätt skikt i skorstenskanalen. Förbättrar flödesegenskaperna och risken för att smuts och sotavlagringar får fäste minskar. Glidgjutningsmassan (dragmassan) är ett lättarbetat bruk med god vidhäftning och smidighet. Bruket är eldfast, tål över 1000° C och är typgodkänt. Färdigt att blandas ut med vatten och blandningsinstruktion medföljer.
Åtgång: 2-3 meter per säck beroende på area och kanalens skick.
OBS! Aktuella priser finns på Soliducts hemsida.
www.soliduct.se
www.westaflex.se

Rec Indovent
Technoseal är ett specialbruk för tätning av otäta skorstenar. Technoseal har typgodkännandebevis nr. 0383 och gäller under förutsättning att reparationen utförs av en entreprenör som är godkänd av REC.
www.rec-indovent.se


Landy Vent
Beza Vent är en tätningsmassa avsedd för glidgjutning av otäta, murade ventilationskanaler. Blandningsförfarande och tillvägagångssätt vid applicering är densamma som vid glidgjutning av rökkanaler med den keramiska tätningsmassan BEZA VENT.
www.landyvent.se


Schädler
Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad skorsten som leder till att rök- och ventilationskanaler blir otäta. Schädlermetoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Schädlerit bildar en slät kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.