Glidgjutning

Varför glidgjutning?

Glidgjutning är en keramisk tätning av skorstenen som inte ska förväxlas med slammning av C-bruk av din skorsten. Detta är ett alternativ till installation av de böjbara insatsrör. Glidgjutning används ofta när man vill behålla så mycket av den ursprungliga arean. Särskilt när det är en öppen spis utan kassettinsats så brukar glidgjutning användas.

En otät rökkanal försämrar inte bara funktionen i rökkanalen utan är även en stor brandrisk samt hälsorisk, rökgaser kan leta sig ut genom otätheter och sprida sig i bostads och vindsutrymmen. Vid en eventuell soteld så kan branden sprida sig genom dessa otätheter. Vid en soteld kan temperaturen i rökkanalen uppstiga till ca 1300 grader.